H5CX-A-N Xem lớn hơn

H5CX-A-N

Sản phẩm mới

0,00 ₫

Thêm vào ưa thích

Timer Omron H5CX-A-N

- Điện áp cung cấp: 100 ... 240VAC, 50/60Hz

- Các chế độ hoạt động:

        + Mode A: Signal ON delay 1

        + Mode A-1: Signal ON delay 2

        + Mode A-2: Power ON delay 1

        + Mode A-3: Power ON delay 2

        + Mode b: Repeat cycle 1

        + Mode b-1: Repeat cycle 2

        + Mode d: Signal OFF delay

        + Mode E: Interval

        + Mode F: Cumulative

        + Mode Z: ON/OFF-duty adjustable flicker

        + Mode S: Stopwatch

        + Mode TOFF: Flicker OFF start 1

        + Mode TON: Flicker ON start 1

        + Mode TOFF-1: Flicker OFF start 2

        + Mode TON-1: Flicker ON start 2

- Dải thời gian:
        + 0.001 s to 9.999 s
        + 0.01 s to 99.99 s
        + 0.1 s to 999.9 s
        + 1 s to 9999 s
        + 0.1 min to 999.9 min
        + 1 min to 9999 min
        + 0.1 h to 999.9 h
        + 1 h to 9999 h
        + 1s to 99min59s
        + 1min to 99h59min

- Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

- Màn hình hiển thị 4 chữ số

- Đế cắm 11 chân